Home

Partners and Sponsors


Тук-Там

 

Тук-Там е сдружение на българите с опит и образование в чужбина, които вярват в България. Допринасяме за положителната промяна тук като черпим полезен опит от там. Ние сме Тук-Тамовци “ общност от инициативни, вдъхновяващи и можещи българи от цял свят, която реализира проекти и организира събития с про„есионална, образователна и социална насоченост в България и чужбина.

 

www.tuk-tam.bg