Home

Partners and Sponsors


British Council Sofia

 

Британски съвет е международната организация на Обединеното кралство за културни връзки и образователни възможности. Помагаме за обмен на знания и изграждане на приятелски отношения между хората в Обединеното кралство и другите държави. Постигаме това като допринасяме за развитието на страните, с които работим – променяме животи чрез осигуряване на достъп до повече възможности, създаване на връзки и изграждане на взаимно доверие. Работим с над 100 държави по целия свят в областите: изкуство и култура, английски език, образование и гражданско общество. Всяка година достигаме до над 20 милиона души в директни срещи и над 500 милиона онлайн или чрез медиите.
studyabroad.bg

 

Списание „Образование и специализация в чужбина“ е единствената медия в България с Фокус върху образованието.  Нашата цел е да публикуваме актуална и детайлна инФормация относно образованието на различно ниво - средно образование, бакалавър, магистър и MBA. Нашата мисия е да улесним избора на учебно заведение и специалност, като публикуваме подробна инФормация за възможностите за изпити и сертиФикати, за конкурси и стипендии.

 

www.studyabroad.bg

 
Тук-Там

 

Тук-Там е сдружение на българите с опит и образование в чужбина, които вярват в България. Допринасяме за положителната промяна тук като черпим полезен опит от там. Ние сме Тук-Тамовци - общност от инициативни, вдъхновяващи и можещи българи от цял свят, която реализира проекти и организира събития с проФесионална, образователна и социална насоченост в България и чужбина.

 

www.tuk-tam.bg