Home

Partners and Sponsors


British Council Sofia

 

Британски съвет е международната организация на Обединеното кралство за културни връзки и образователни възможности. Помагаме за обмен на знания и изграждане на приятелски отношения между хората в Обединеното кралство и другите държави. Постигаме това като допринасяме за развитието на страните, с които работим – променяме животи чрез осигуряване на достъп до повече възможности, създаване на връзки и изграждане на взаимно доверие. Работим с над 100 държави по целия свят в областите: изкуство и култура, английски език, образование и гражданско общество. Всяка година достигаме до над 20 милиона души в директни срещи и над 500 милиона онлайн или чрез медиите.
studyabroad.bg

 

Списание „Образование и специализация в чужбина“ е единствената медия в България с Фокус върху образованието.  Нашата цел е да публикуваме актуална и детайлна инФормация относно образованието на различно ниво - средно образование, бакалавър, магистър и MBA. Нашата мисия е да улесним избора на учебно заведение и специалност, като публикуваме подробна инФормация за възможностите за изпити и сертиФикати, за конкурси и стипендии.

 

www.studyabroad.bg

 
Тук-Там

 

Тук-Там е сдружение на българите с опит и образование в чужбина, които вярват в България. Допринасяме за положителната промяна тук като черпим полезен опит от там. Ние сме Тук-Тамовци - общност от инициативни, вдъхновяващи и можещи българи от цял свят, която реализира проекти и организира събития с проФесионална, образователна и социална насоченост в България и чужбина.

 

www.tuk-tam.bg

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse our site or by clicking OK, we assume your consent to our use of cookies.
Please view our Privacy Policy for further information.
OK