THE MASTERS PORTAL
Home
Masters Search Masters Search FIND YOUR MASTERS OUT OF 35.663 MASTERS PROGRAMMES

and/or

advanced search »
Basis Hochschuleprofil
Palacký University in Olomouc

Here you will find general information regarding your chosen university. Click on "Masters programmes" to see an overview of postgraduate study programmes offered by this institution.

  • Institution
  • Masters programmes
Headquarter:

Olomouc

Address:
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
Czech Republic


 

Overview of Masters programmes - Palacký University in Olomouc

    Analytická chemie
    Andragogika
    Anglická filologie
    Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad
    Anorganická chemie
    Aplikace matematiky v ekonomii
    Aplikovaná ekonomická studia
    Aplikovaná fyzika
    Aplikovaná tělesná výchova
    Bioanorganická chemie
    Biochemie
    Biofyzika
    Bioinformatika
    Bioorganická chemie a chemická biologie
    Biotechnologie a genové inženýrství
    Botanika
    Česká filologie
    Charitativní a sociální práce
    Čínská filologie
    Dějiny výtvarných umění
    Deutsche Philologie
    Digitální a přístrojová optika
    Diskrétní matematika
    Divadelní věda
    English Philology
    Environmentální geologie
    European Studies and International Relations
    Evropská studia a mezinárodní vztahy
    Evropská studia se zaměřením na evropské právo
    Experimentální biologie
    Filmová věda
    Filozofie
    Francouzská filologie
    Fyzikální chemie
    Fyziologie rostlin
    Fyzioterapie
    Geografie (učitelství)
    Geoinformatika
    Germanistická medievistika
    Historie
    Hydrobiologie
    Informatika
    International Development Studies
    Italská filologie
    Japonská filologie
    Jewish Studies
    Judaistika: Dějiny a kultura Židů
    Kulturální studia
    Kulturní antropologie
    Latinská filologie
    Leisure Time Activities Counselling and Management
    Matematika a její aplikace
    Materiálová chemie
    Mediální studia
    Mezinárodní rozvojová studia
    Molekulární a buněčná biologie
    Molekulární biofyzika
    Muzejní a galerijní pedagogika
    Muzikologie
    Nanotechnologie
    Německá filologie
    Nizozemská filologie
    Obecná fyzika a matematická fyzika
    Obecná lingvistika
    Obecná lingvistika a teorie komunikace
    Ochrana a tvorba krajiny
    Ochrana a tvorba životního prostředí
    Odborná francouzština pro hospodářskou praxi
    Optika a optoelektronika
    Optometrie
    Organická chemie
    Ošetřovatelská péče v interních oborech
    Pedagogika - sociální práce
    Pedagogika - veřejná správa
    Politologie
    Polská filologie
    Portugalská filologie
    Pre-Primary Education
    Předškolní pedagogika
    Psychologie
    Regional Geography
    Rekreologie
    Řízení volnočasových aktivit
    Ruská filologie
    Ruština pro překladatele
    Sociální pedagogika
    Sociologie
    Španělská filologie
    Special Needs Counselling
    Speciální pedagogika
    Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy
    Tělesná výchova a sport
    Teologická studia
    Teologické nauky
    Teorie a dějiny dramatických umění
    Trenérství a management sportu
    Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství biologie pro SŠ
    Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro SŠ
    Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství chemie pro SŠ
    Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol
    Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ
    Učitelství fyziky pro SŠ
    Učitelství geografie pro SŠ
    Učitelství geologie a ochrany životního prostředí
    Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
    Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství matematiky pro SŠ
    Učitelství náboženství pro základní školy
    Učitelství náboženství pro základní školy
    Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
    Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy
    Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol
    Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy
    Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
    Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
    Učitelství výpočetní techniky pro SŠ
    Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
    Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
    Ukrajinská filologie
    Zoologie

« back: Institution

ADD TO WATCHLIST
Related & recommended articles:
MASTER AND MORE Study Portals

Masters portal for Germany: www.master-and-more.de

Masters portal for Austria: www.master-and-more.at