THE MASTERS PORTAL
Home
Masters Search Masters Search FIND YOUR MASTERS OUT OF 35.663 MASTERS PROGRAMMES

and/or

advanced search »
Basis Hochschuleprofil
Palacký University in Olomouc
UPCOMING MASTERS STUDY FAIRS IN EUROPE

  Here you will find general information regarding your chosen university. Click on "Masters programmes" to see an overview of postgraduate study programmes offered by this institution.

  • Institution
  • Masters programmes
  Headquarter:

  Olomouc

  Address:
  Křížkovského 8
  771 47 Olomouc
  Czech Republic


   

  Overview of Masters programmes - Palacký University in Olomouc

      Analytická chemie
      Andragogika
      Anglická filologie
      Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad
      Anorganická chemie
      Aplikace matematiky v ekonomii
      Aplikovaná ekonomická studia
      Aplikovaná fyzika
      Aplikovaná tělesná výchova
      Bioanorganická chemie
      Biochemie
      Biofyzika
      Bioinformatika
      Bioorganická chemie a chemická biologie
      Biotechnologie a genové inženýrství
      Botanika
      Česká filologie
      Charitativní a sociální práce
      Čínská filologie
      Dějiny výtvarných umění
      Deutsche Philologie
      Digitální a přístrojová optika
      Diskrétní matematika
      Divadelní věda
      English Philology
      Environmentální geologie
      European Studies and International Relations
      Evropská studia a mezinárodní vztahy
      Evropská studia se zaměřením na evropské právo
      Experimentální biologie
      Filmová věda
      Filozofie
      Francouzská filologie
      Fyzikální chemie
      Fyziologie rostlin
      Fyzioterapie
      Geografie (učitelství)
      Geoinformatika
      Germanistická medievistika
      Historie
      Hydrobiologie
      Informatika
      International Development Studies
      Italská filologie
      Japonská filologie
      Jewish Studies
      Judaistika: Dějiny a kultura Židů
      Kulturální studia
      Kulturní antropologie
      Latinská filologie
      Leisure Time Activities Counselling and Management
      Matematika a její aplikace
      Materiálová chemie
      Mediální studia
      Mezinárodní rozvojová studia
      Molekulární a buněčná biologie
      Molekulární biofyzika
      Muzejní a galerijní pedagogika
      Muzikologie
      Nanotechnologie
      Německá filologie
      Nizozemská filologie
      Obecná fyzika a matematická fyzika
      Obecná lingvistika
      Obecná lingvistika a teorie komunikace
      Ochrana a tvorba krajiny
      Ochrana a tvorba životního prostředí
      Odborná francouzština pro hospodářskou praxi
      Optika a optoelektronika
      Optometrie
      Organická chemie
      Ošetřovatelská péče v interních oborech
      Pedagogika - sociální práce
      Pedagogika - veřejná správa
      Politologie
      Polská filologie
      Portugalská filologie
      Pre-Primary Education
      Předškolní pedagogika
      Psychologie
      Regional Geography
      Rekreologie
      Řízení volnočasových aktivit
      Ruská filologie
      Ruština pro překladatele
      Sociální pedagogika
      Sociologie
      Španělská filologie
      Special Needs Counselling
      Speciální pedagogika
      Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy
      Tělesná výchova a sport
      Teologická studia
      Teologické nauky
      Teorie a dějiny dramatických umění
      Trenérství a management sportu
      Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol
      Učitelství biologie pro SŠ
      Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro SŠ
      Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol
      Učitelství chemie pro SŠ
      Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol
      Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ
      Učitelství fyziky pro SŠ
      Učitelství geografie pro SŠ
      Učitelství geologie a ochrany životního prostředí
      Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
      Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol
      Učitelství matematiky pro SŠ
      Učitelství náboženství pro základní školy
      Učitelství náboženství pro základní školy
      Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol
      Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
      Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy
      Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol
      Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol
      Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy
      Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
      Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
      Učitelství výpočetní techniky pro SŠ
      Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
      Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
      Ukrajinská filologie
      Zoologie

  « back: Institution

  ADD TO WATCHLIST
  Related & recommended articles:

  Facts about the institution

  Ownership

  state

  Type of institution

  University

  Institutions in the same country:
  (Czech Republic)
  No Institutions of higher education were found in the region.
  MASTER AND MORE Study Portals

  Masters portal for Germany: www.master-and-more.de

  Masters portal for Austria: www.master-and-more.at

  We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse our site or by clicking OK, we assume your consent to our use of cookies.
  Please view our Privacy Policy for further information.
  OK