THE MASTERS PORTAL
Home
Masters Search Masters Search FIND YOUR MASTERS OUT OF 35.663 MASTERS PROGRAMMES

and/or

advanced search »
Basis Hochschuleprofil
Adam Mickiewicz University in Poznan
UPCOMING MASTERS STUDY FAIRS IN EUROPE

  Here you will find general information regarding your chosen university. Click on "Masters programmes" to see an overview of postgraduate study programmes offered by this institution.

  • Institution
  • Masters programmes
  Headquarter:

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University in Poznan

  Address:
  Wieniawskiego 1
  61-712 Poznan
  Poland
  +48 61 829 43 85

   

  Overview of Masters programmes - Adam Mickiewicz University in Poznan

      Administracja
      Akustyka
      Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
      Applied Chemistry
      Arabistyka
      Archeologia
      Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
      Astronomia
      Balkan Studies
      Bałkanistyka
      Bałtologia
      Bezpieczeństwo narodowe
      Biofizyka
      Bioinformatyka
      Biologia
      Biotechnologia
      Biotechnology
      Central European Studies
      Chemia
      Chemistry
      Cognitive Applied Linguistics
      Conference Interpreting Polish-English?French?German
      Crossways in Cultural Narratives
      Doradztwo zawodowe i personalne
      Dutch Studies
      Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
      Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
      Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
      Edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka
      Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
      Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
      Edukacja medialna i technologie informacyjne
      Edukacja przedszkolna
      Edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
      Edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną
      Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
      Ekokomunikacja
      English and Celtic Studies
      English and Multicultural Communication in Europe
      English Philology
      Environmental Protection
      Ethnology and Cultural Anthropology
      Etnolingwistyka
      Etnologia
      Etyka
      Filmoznawstwo i kultura mediów
      Filologia angielska
      Filologia angielska z filologią germańską
      Filologia angielska z filologią romańską
      Filologia bułgarska
      Filologia chorwacka
      Filologia germańska
      Filologia germańska z filologią angielską
      Filologia germańska z filologią romańską
      Filologia hiszpańska
      Filologia indonezyjsko- malajska
      Filologia klasyczna
      Filologia koreańska
      Filologia niderlandzka
      Filologia nowogrecka
      Filologia polska
      Filologia polska
      Filologia romańska
      Filologia romańska z filologią angielską
      Filologia romańska z filologią germańską
      Filologia rosyjska
      Filologia rumuńska
      Filologia serbska
      Filologia słowiańska i filologia polska
      Filologia wietnamska
      Filologia włoska
      Filologiczno- historyczne studia środkowoeuropejskie
      Filozofia
      Fizyka
      Fizyka medyczna
      Geografia
      Geoinformacja
      Geologia
      German and Polish Law
      Germanistik
      Gospodarka przestrzenna
      Hebraistyka
      Historia
      Historia sztuki
      Historia wojskowości
      History and Civilisation of English?speaking Countries
      Human Rights and Democratisation
      Hungarian Language and Literature
      Hydrologia, meteorologia i klimatologia
      Informatyka
      Informatyka
      Intercultural Communication
      International Relations
      International Relations: Regional and Trans-border Cooperation
      Japonistyka
      Językoznawstwo i nauka o informacji
      Komunikacja europejska
      Komunikacja i poradnictwo społeczne
      Komunikacja i zarządzanie zasobami informacji
      Komunikacja społeczna
      Kultura chrześcijańska
      Kulturoznawstwo
      Language and Communication in Media and Politics
      Lingwistyka stosowana
      Matematyka
      Media interaktywne i widowiska
      Mediewistyka
      Mediterranean Studies
      Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
      Muzykologia
      Myśl i kultura polityczna
      Ochrona środowiska
      Optometria
      Pedagogika opiekuńczo wychowawcza
      Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
      Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
      Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
      Poles and Germans in Europe
      Politologia
      Polonistyka w kontekstach kultury
      Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
      Prawo europejskie
      Profilaktyka i interwencja kryzysowa
      Religioznawstwo
      Resocjalizacja
      Sinologia
      Skandynawistyka
      Socjoekonomika
      Socjologia
      Socjoterapia i promocja zdrowia
      Stosunki międzynarodowe
      Studia śródziemnomorskie
      Techniczne Zastosowania Internetu
      Translation: Polish-English-French-German
      Turkologia
      Turystyka i rekreacja
      Ugrofinistyka
      Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
      Wschodoznawstwo
      Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
      Zarządzanie
      Zarządzanie oświatą
      Zarządzanie środowiskiem
      Życie publiczne

  « back: Institution

  ADD TO WATCHLIST
  Related & recommended articles:

  Facts about the institution

  Ownership

  state

  Type of institution

  University

  Institutions in the same country:
  (Poland)
  No Institutions of higher education were found in the region.
  MASTER AND MORE Study Portals

  Masters portal for Germany: www.master-and-more.de

  Masters portal for Austria: www.master-and-more.at

  We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse our site or by clicking OK, we assume your consent to our use of cookies.
  Please view our Privacy Policy for further information.
  OK