THE MASTERS PORTAL
Home
Masters Search Masters Search FIND YOUR MASTERS OUT OF 35.663 MASTERS PROGRAMMES

and/or

advanced search »
Basis Hochschuleprofil
Adam Mickiewicz University in Poznan

Here you will find general information regarding your chosen university. Click on "Masters programmes" to see an overview of postgraduate study programmes offered by this institution.

  • Institution
  • Masters programmes
Headquarter:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University in Poznan

Address:
Wieniawskiego 1
61-712 Poznan
Poland
+48 61 829 43 85

 

Overview of Masters programmes - Adam Mickiewicz University in Poznan

    Administracja
    Akustyka
    Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
    Applied Chemistry
    Arabistyka
    Archeologia
    Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
    Astronomia
    Balkan Studies
    Bałkanistyka
    Bałtologia
    Bezpieczeństwo narodowe
    Biofizyka
    Bioinformatyka
    Biologia
    Biotechnologia
    Biotechnology
    Central European Studies
    Chemia
    Chemistry
    Cognitive Applied Linguistics
    Conference Interpreting Polish-English?French?German
    Crossways in Cultural Narratives
    Doradztwo zawodowe i personalne
    Dutch Studies
    Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
    Edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka
    Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
    Edukacja medialna i technologie informacyjne
    Edukacja przedszkolna
    Edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
    Edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną
    Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
    Ekokomunikacja
    English and Celtic Studies
    English and Multicultural Communication in Europe
    English Philology
    Environmental Protection
    Ethnology and Cultural Anthropology
    Etnolingwistyka
    Etnologia
    Etyka
    Filmoznawstwo i kultura mediów
    Filologia angielska
    Filologia angielska z filologią germańską
    Filologia angielska z filologią romańską
    Filologia bułgarska
    Filologia chorwacka
    Filologia germańska
    Filologia germańska z filologią angielską
    Filologia germańska z filologią romańską
    Filologia hiszpańska
    Filologia indonezyjsko- malajska
    Filologia klasyczna
    Filologia koreańska
    Filologia niderlandzka
    Filologia nowogrecka
    Filologia polska
    Filologia polska
    Filologia romańska
    Filologia romańska z filologią angielską
    Filologia romańska z filologią germańską
    Filologia rosyjska
    Filologia rumuńska
    Filologia serbska
    Filologia słowiańska i filologia polska
    Filologia wietnamska
    Filologia włoska
    Filologiczno- historyczne studia środkowoeuropejskie
    Filozofia
    Fizyka
    Fizyka medyczna
    Geografia
    Geoinformacja
    Geologia
    German and Polish Law
    Germanistik
    Gospodarka przestrzenna
    Hebraistyka
    Historia
    Historia sztuki
    Historia wojskowości
    History and Civilisation of English?speaking Countries
    Human Rights and Democratisation
    Hungarian Language and Literature
    Hydrologia, meteorologia i klimatologia
    Informatyka
    Informatyka
    Intercultural Communication
    International Relations
    International Relations: Regional and Trans-border Cooperation
    Japonistyka
    Językoznawstwo i nauka o informacji
    Komunikacja europejska
    Komunikacja i poradnictwo społeczne
    Komunikacja i zarządzanie zasobami informacji
    Komunikacja społeczna
    Kultura chrześcijańska
    Kulturoznawstwo
    Language and Communication in Media and Politics
    Lingwistyka stosowana
    Matematyka
    Media interaktywne i widowiska
    Mediewistyka
    Mediterranean Studies
    Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
    Muzykologia
    Myśl i kultura polityczna
    Ochrona środowiska
    Optometria
    Pedagogika opiekuńczo wychowawcza
    Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
    Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
    Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
    Poles and Germans in Europe
    Politologia
    Polonistyka w kontekstach kultury
    Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
    Prawo europejskie
    Profilaktyka i interwencja kryzysowa
    Religioznawstwo
    Resocjalizacja
    Sinologia
    Skandynawistyka
    Socjoekonomika
    Socjologia
    Socjoterapia i promocja zdrowia
    Stosunki międzynarodowe
    Studia śródziemnomorskie
    Techniczne Zastosowania Internetu
    Translation: Polish-English-French-German
    Turkologia
    Turystyka i rekreacja
    Ugrofinistyka
    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
    Wschodoznawstwo
    Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
    Zarządzanie
    Zarządzanie oświatą
    Zarządzanie środowiskiem
    Życie publiczne

« back: Institution

ADD TO WATCHLIST
Related & recommended articles:

Facts about the institution

Ownership

state

Type of institution

University

MASTER AND MORE Study Portals

Masters portal for Germany: www.master-and-more.de

Masters portal for Austria: www.master-and-more.at